Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

16:16
2267 1f91 390

November 06 2017

21:38
7999 7f7f 390
Reposted from4777727772 4777727772

November 01 2017

16:21
3464 5163 390
Reposted fromhagis hagis viapirania pirania

October 31 2017

20:25
7290 0f61 390
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viaoll oll

October 21 2017

09:04
0322 f24f 390
Reposted fromsosna sosna viayouatemyenchilada youatemyenchilada

October 14 2017

09:23
5879 d2c6 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaemtezmazupe emtezmazupe
09:12
7916 801d 390
Reposted frommediocredonut mediocredonut viaoll oll

September 18 2017

07:47
3678 2af8 390
Reposted fromoll oll

September 12 2017

17:06
6345 d46b 390
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
13:59
0073 894e 390

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viapirania pirania

September 05 2017

08:00
Reposted from1985 1985
07:55
4014 41ba 390
Reposted from1985 1985 viaoll oll

September 03 2017

15:11
8677 002a 390
Reposted fromsiara siara vianoisetales noisetales
15:10
2226 ec69 390
Reposted fromoll oll
15:10
2357 7ba6
Reposted fromoll oll

August 02 2017

13:53

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaszlugtime szlugtime

July 26 2017

13:55
2551 a622 390
Reposted fromnazarena nazarena viaswiatsiewali swiatsiewali

July 21 2017

13:01
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll

July 19 2017

10:38
7899 1087 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
10:36
Reposted fromfragles fragles viaswiatsiewali swiatsiewali
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl