Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

07:22
5062 388b 390
Reposted fromfeegloo feegloo viajanuschytrus januschytrus

August 10 2019

08:12
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viaiblameyou iblameyou

July 25 2019

20:04
3247 73b5 390
Reposted fromxanth xanth viabodyinthegarden bodyinthegarden

July 22 2019

08:35
5009 5d4f 390
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
08:22
Reposted fromFlau Flau viaiblameyou iblameyou
07:35
5381 adef 390
Reposted fromjazziee jazziee viaiblameyou iblameyou

July 20 2019

22:07
22:04
2198 56ae 390
Reposted fromyikes yikes viabodyinthegarden bodyinthegarden
21:58
2744 5597 390
Reposted fromrzuczasty rzuczasty viaswiatsiewali swiatsiewali
21:57
9342 0bb4 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaagp agp

July 18 2019

10:14
0516 efe2 390
Reposted fromhardqorem hardqorem viaiblameyou iblameyou

July 16 2019

19:41
19:39
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales

July 12 2019

14:39
1955 fbc4 390
Reposted fromfungi fungi viabodyinthegarden bodyinthegarden

July 11 2019

16:31
5977 7dea 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasmoke11 smoke11
16:08
0239 848d 390
Reposted fromsnuggle snuggle viasmoke11 smoke11
14:34
7345 bfb0 390
Reposted fromsmoke11 smoke11
14:29
7701 e72b 390
Reposted fromsmoke11 smoke11
03:20

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 08 2019

13:40
0413 1e5d 390
Reposted fromseaweed seaweed viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl